Tilmelding til arbejdsdag 13. maj 2023

FÆLLES ARBEJDSDAG I TINGPARKEN LØRDAG DEN 13. MAJ 2023.

Kære alle

Nu er det tid til igen at få pyntet lidt op på vores udearealer og i fælleshuset.

Vi starter klokken 10:00 og fortsætter til klokken nærmer sig 15:00. Der vil ved middagstid blive serveret frokost.

Vi håber rigtig meget på stor tilslutning, godt vejr og godt humør.

HUSK i øvrigt at det koster 300,- kr. hvis man ikke deltager, medmindre man – før arbejdsdagen – har aftalt med Anne Grethe, T25 at udføre noget havearbejde en anden dag i stedet, dette skal dog være afsluttet senest 20. maj 2023.

De andelshavere, som allerede har meldt sig til en fast opgave, som du passer hele året, vil ikke blive tildelt yderligere opgaver, med mindre man gerne tager en ekstra opgave på selve arbejdsdagen. Du er også velkommen til kun at tilmelde dig frokosten.

Ønsker du en fast opgave på fællesarealerne, som du passer hele året, kan du henvende dig til Anne Grethe, T25. Som formanden nævnte i sin beretning på generalforsamlingen, skal vi derhen. Alle huse skal have en fast opgave, som skal passes hele året. Jo hurtigere man henvender sig til Anne Grethe, jo større er chancen for, at du får den opgave, som lige passer dig.

Selvom alle på et tidspunkt vil have en fast opgave, vil vi stadigvæk lave disse arbejdsdage med frokost. Vi skal huske fællesskabet.

Tilmelding til arbejdsdagen og frokosten skal ske senest den 9. maj 2023 til: jetteogflemming@gmail.com

Oplys Navn, Adresse og Ja/nej til frokost og antal.

Vi glæder os til at se jer

Mange hilsner

Bestyrelsen

Skriv et svar