Diverse nyheder

Facebook gruppe

For info til jer som ikke har hørt det endnu, har Anne Collatz oprettet en facebook gruppe, kun for os som bor i Tingparken.

Den hedder: Tingparken Allerød

Den er tænkt til, at vi kan hjælpe hinanden i Tingparken. Ideen er at få opbygget et netværk, hvor vi kan hjælpe hinanden med alt muligt og informere hinanden, hvis der sker noget i området.

Gruppen har ikke noget med bestyrelsen at gøre. Man kan derfor ikke stille spørgsmål til bestyrelsen her.

Du skal svare på nogle få spørgsmål og derefter er du medlem.

Vi vil meget gerne have så mange med som muligt. Så tilmeld dig meget gerne. Spørgsmål kan rettes til Anne, T39

Arrangementsudvalget

Vi mangler en 2-3 andelshavere, som har lyst og mulighed for at være med i foreningens arrangementsudvalg. Birgit og Maria kan ikke klare den alene.

Det drejer sig om at komme med ideer til en hyggelig fælles aften, lave invitation, købe ind, dække op og rydde op efterfølgende.

Vi har en sommerfest i vente, som er fastlagt til den 8. september (sæt kryds i kalenderen) og et gløgg arrangement til december indtil videre.

Hvis du har tid og lyst, så henvend dig endelig til Birgit, T14 eller skriv til hende på: stendell@privat.dk Det er meget vigtigt, at nogen melder sig ellers dør det.

Skriv et svar