Interesseliste

Det er muligt at blive skrevet op på vores interesseliste. A/B Tingparken har 2 lister:

Intern: Venteliste kun for andelsboligforeningens beboere

Ekstern: Interesseliste for alle

For at blive skrevet op på den interne venteliste, skal du sende en mail til interesseliste@tingparken.dk

For at blive skrevet op på den eksterne interesseliste, skal nedennævnte formular udfyldes.

For at komme i betragtning til en andelsbolig i Tingparken i Allerød, gør vi opmærksom på følgende:

Vi er en andelsboligforening som lægger vægt på et godt fællesskab bl.a. gennem en fremtidig hensigtsmæssig alderssammensætning, men også på baggrund af interesser og kompetencer, idet vi er en selvadministrerende andelsboligforening, hvor vi har brug for andelshavere, der kan medvirke til den daglige drift gennem bestyrelsesarbejde og eller andre praktiske gøremål. Ovennævnte er meget vigtigt for vores forening, hvis vi stadigvæk skal eksistere som en andelsboligforening.

Vi lægger også stor vægt på, at vi har et godt socialt og praktisk netværk, hvor vi hjælper hinanden når der er behov for dette. Det sociale netværk styrker vi bl.a. gennem 2 årlige arbejdsdage på fællesarealet og en sommerfest.

Bestyrelsen i Tingparken vil efterfølgende frit vælge den/de nye andelshavere blandt de interesserede købere, som har interesse i og mulighed for at deltage i foreningens vedligeholdelse og drift, som beskrevet ovenfor. Det vil altid være en helhedsvurdering, der afgør hvilken ansøger der tilbydes andelen, der er til salg.

Vi sælger gennemsnitlig 1-2 boliger hvert år. I øjeblikket har vi ca. 55 familier stående på vores interesseliste. Optagelsen koster 300,- kr. Derefter er det gratis.

Optagelse på interesselisten

Hver opmærksom på, at man selv skal gøre opmærksom på, hvis man efter at have stået som passivt medlem, ønsker at stå som aktiv.

Optagelsesgebyr kr. 300,- skal indbetales på foreningens konto reg.nr 2270 konto nr. 6890829390. Optagelsen på foreningens interesseliste, sker først, når pengene er modtaget.