Fælles arbejdsdag i Tingparken d. 7. oktober

Kære alle

Nu er det tid til igen at få pyntet lidt op på vores udearealer og i fælleshuset.

Vi starter klokken 10:00 og fortsætter til klokken nærmer sig 15:00. Der vil ved middagstid blive serveret frokost.

Vi håber rigtig meget på stor tilslutning, godt vejr og godt humør.

HUSK at det koster 300,- kr. hvis man ikke deltager, medmindre man – før arbejdsdagen – har aftalt med Anne Grethe, T25 at udføre noget havearbejde en anden dag i stedet, dette skal dog være afsluttet senest 14. oktober 2023.

De andelshavere, som allerede har meldt sig til en fast opgave, som du passer hele året, vil ikke blive tildelt yderligere opgaver, med mindre man gerne tager en ekstra opgave på selve arbejdsdagen. Du er også velkommen til kun at tilmelde dig frokosten.

Ønsker du en fast opgave på fællesarealerne, som du passer hele året, kan du henvende dig til Anne Grethe, T25. Som formanden tidligere har nævnte, skal vi derhen. Alle huse skal have en fast opgave, som skal passes hele året. Jo hurtigere man henvender sig til Anne Grethe, jo større er chancen for, at du får den opgave, som lige passer dig. Der er stadigvæk en del, som ikke har faste opgaver. Hver sød at få dig meldt og hjælp dig selv og fællesskabet til, at vi ikke skal stige i husleje pga. af for store udgifter til gartner arbejde.

Selvom alle på et tidspunkt vil have en fast opgave, vil vi stadigvæk lave disse arbejdsdage med frokost. Vi synes, at det er rigtig hyggeligt at mødes.

Tilmelding til arbejdsdagen og frokost skal ske senest den 3. oktober 2023 til: jetteogflemming@gmail.com

Oplys Navn, Adresse og Ja/nej til frokost og antal.

Vi glæder os til at se jer

Mange hilsner

Bestyrelsen

Skriv et svar