Regler for hegn

Retningslinjer for hegn i skel mellem andelshavernes grunde og i skel mod fællesarealer.

Jf. foreningens vedtægter § 9, stk. 2 er andelshaver forpligtet til at vedligeholde hegn.

Jf. vedtægternes § 10 er bestyrelsen bemyndiget til at til at tillade forandringer, hvis de ikke strider mod byggelovgivning, lokalplan og andre offentlige forskrifter.

På ovennævnte baggrund har bestyrelsen besluttet:

1. Andelshaver bestemmer selv, om man vil etablere levende hegn (hæk), flethegn i træ eller plast eller stakit med vandrette brædder.

2. Hegn må maximalt måle 180 cm i højden.

3. Stakit med vandrette brædder skal tilpasses de eksisterende hegn. De lave hegns brædder er 100 mm x 30 mm. Affaldsgårdenes er 90 mm x 20 mm.

4. Forandring af hegn i skel til nabo må kun ske i samråd og med accept fra berørte nabo.

Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 21. juni 2023.

Underskrevet på bestyrelsesmøde den 6. november 2023.

Mange hilsner

Bestyrelsen

Skriv et svar