Venteliste

Det er muligt at blive skrevet op på vores venteliste. AB Tingparken har to ventelister:

1. Intern:  Venteliste kun for andelsboligforeningens beboere.
2. Ekstern: Venteliste for alle andre.

For at blive skrevet op på den eksterne venteliste skal der udfyldes en optagelsesblanket som kan findes nedenfor.

Der sælges gennemsnitligt 1-2 boliger pr. år i foreningen. I øjeblikket har vi ca. 55 familier på ventelisten. Optagelse på ventelisten koster kr. 150,00 det første år og derefter kr. 50,00 pr. år. Bemærk at der er lang ventetid til et-planshusene. For at få et overblik over hvem der tilbydes ledige boliger og i hvilken rækkefølge se §13 i vedtægter her.

Såfremt I måtte have yderligere spørgsmål så gå til vores kontaktside og udfyld formularen.

Optagelse på venteliste

Ved passivt medlemskab bibeholder man sin plads på ventelisten, men skal selv gøre opmærksom på, når man ønsker at stå som aktiv. 

Optagelsesgebyr kr. 150,00 bedes indbetalt på reg.nr. 2270 konto nr. 6890829390. Optagelse på ventelisten sker pr. den dato beløbet er modtaget på kontoen. Herefter er gebyret kr. 50,00 som opkræves af andelsboligforeningen en gang årligt.