Ventelister
Det er muligt at blive skrevet op på vores venteliste. AB Tingparken har to ventelister:
1. Intern:   Venteliste kun for andelsboligforeningens beboere.
2. Ekstern: Venteliste for alle andre.

For at blive skrevet op på den eksterne venteliste skal der udfyldes en optagelsesblanket der skal sendes via alm. post (vi skal have en underskrift). Blanketten kan hentes her.

Blanketten skal sendes til: A/B Tingparken, Tingvej 49, 3450 Allerød, Mrk.: Venteliste

Der sælges gennemsnitligt 1-2 boliger pr. år i foreningen. I øjeblikket har vi ca. 45 familier på ventelisten. Optagelse på ventelisten koster kr. 150,00 det første år og derefter kr. 50,00 pr. år. Bemærk at der er lang ventetid til et-planshusene. For at få et overblik over hvem der tilbydes ledige boliger og i hvilken rækkefølge se § 14 i vedtægter her.

Såfremt I måtte have yderligere spørgsmål så send en mail til vores ventelistebestyrer